YH

logo-who


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

 

Söz konusu bu metinde Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Verilerin Korunması, Kişisel Verilerin Aktarımı, Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Sebepleri, Güvenlik, Gizlilik Politikası Değişiklikleri, Bilgilerin Silinmesi ve/veya Değiştirilmesi vb. konular hakkında bilgiler verilmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni, şirketimiz tarafından hizmet ve ürün sunduğumuz müşteriden elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Yetkin Hosting olarak işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Yetkin Hosting olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Aşağıdaki maddeler yetkinhosting.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKALARIMIZ
Sitemizin müşteri paneli kayıt formunda müşterilerimiz, iletişim bilgileri (isim, telefon, adresler vb.) gibi istenilen tüm bilgileri doğruluğundan emin olarak belirtmelidir. Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini müşterilerimizin işlemleri için alan adı bilgilerinde, acil durumlarda ve faturanızın teslimatında kullanmaktayız.

Kullanıcılar, Yetkin Hosting servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sorumluluklarından kendileri sorumludurlar. Yetkin Hosting, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir.

IP adresiniz yetkinhosting.com web sitesi yoluyla alınan onay ve izinlerin kaynağının belirlenebilmesi ve/veya sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve/veya internet sitemizi yönetmek ve/veya sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve/veya açık demografik bilgilerinizin toplanması amacıyla kullanılacaktır.

Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı esnasında Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir. Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. İşlem yaptığınız anda kullanılan kart numaranızı biz de bilmeyiz. Sadece siz ve bankamız arasında olan bu işlem bizim sitemiz üzerinden olsa da işlem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

Sitemiz dünya standardı olan Linux tabanlı işletim sistemleri ve WHMCS hosting yönetim sistemi ile çalışmaktadır. Bilinen en son güncellemeler yüklenmiş ve güvenlik koşulları sürekli takip edilmektedir.

Kişiye özel bilgiler müşterilerimizin sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır.

İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında da kullanılacaktır.

Toplanan verileri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasında, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesinde kullanıyor ve kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.yetkinhosting.com adlı web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. Müşterilerimiz sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme ve isteklerine bağlı olarak veri tabanımızdan kayıtlarını sildirme hakkına sahiptir. Gizlilik politikalarımız ile ilgili değişiklik yapma kararı aldığımızda bunu öncelikle web sitemiz üzerinden duyurur, ardından müşterilerimize e-posta yolu ile haber veririz.

Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikayet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
GİZLİ BİLGİ, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf’ın çalışanları tarafından diğer Tarafa ve/veya diğer Taraf ’ın çalışanlarına, yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya internet ortamı içerisinde ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf, diğer Taraf ’ın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın her türlü müşteri bilgisi, know-howlar, yöntemler, plan ve programlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, lisans ve izinler, pazar fırsatları, iş planları, fikir ve buluşlar, uygulamalar, model ve tasarılar, görsel ve/veya işitsel ürün veya eser ve benzerleri gibi ticari ve mesleki sırları ve gizli bilgi ve dokümantasyonlar, Taraflarca hazırlanmış raporlar ve veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve/veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER; Tarafların arasındaki görüşmeler yada toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; Her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri, derleme, çalışma, teklif ve diğer belgeler; Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve/veya belgeyi ifade etmektedir.

Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir. Taraflardan her biri tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3.gerçek ve/veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3.gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/vermemeyi, Gizli bilgileri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunları gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışanlarını sağlamayı ve onların da iş bu gizlilik sözleşmesi gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt ederler.

Firma, kendi bu gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Müşterinin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Firma, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarır.

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez.

Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yetkin Hosting

: 18.71913

Fiyatlarımız KDV hariçtir.